Blog post

Vrijheid vinden in Jezus || bemoediging

26 augustus 2021Marcelina

Ik wil proberen om vaker een bemoediging te schrijven. Vandaag komt de eerste blog online en ik hoop vanaf nu vaker een blog klaar te hebben staan voor jullie. In ieder geval voor een poosje. Ik zit er al een tijdje mee in mijn hoofd, maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen. In deze onzekere tijden is het des te belangrijker dat we wel hoop blijven houden. Ik probeer via mijn webshop mensen te bemoedigen, maar toch wilde ik er iets meer over schrijven. Vandaag deel ik woorden die ik niet zelf heb bedacht of geschreven. Dat zou ik wel graag willen (naast de Bijbelteksten), maar dat vind ik ook erg moeilijk. Lees je mee?

Intro

Deze blog komt van GlobalRize. Ik vond het een mooi onderwerp, omdat we allemaal zoekende zijn. Deze blog gaat over Vrijheid vinden in Jezus. Misschien heb je wel het gevoel dat je vrijheid je wordt afgenomen. Dat gaat dan bijv. over beperkingen die je worden opgelegd. Jezus zegt: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31-32). Dat klinkt goed, want we verlangen allemaal naar vrijheid! Deze blog bespreekt diverse soorten vrijheid die allemaal in Jezus gevonden kunnen worden.

Bevrijd van angst voor de dood

Vooraf lezen: 1 Korinthe 15 vers 12 tot 57

De meest existentiële angst waar veel mensen mee worstelen, is de angst voor de dood. We weten allemaal dat het menselijk leven eindig is en we zien andere mensen sterven. Maar niemand kan ons uit ervaring vertellen hoe het voelt om te sterven of wat er na de dood gebeurt. Dat is beangstigend.

Toch roept de apostel Paulus uit: “Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” (1 Korinthe 15:55, HSV). Hij lijkt helemaal niet bang te zijn voor de dood! Hoe kan dat?

Paulus weet dat de dood niet het laatste woord heeft als je gelooft in Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen toen Hij, drie dagen na Zijn kruisiging, opstond uit het graf. Zoals Hij zegt in Openbaring 1:18, “Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf” (HSV)

Net zoals Jezus uit de dood opstond, zo zullen al Zijn kinderen opgewekt worden als onvergankelijke en onsterfelijke mensen als Jezus terugkomt. Paulus verlangt daar zo sterk naar, dat hij de dood als “winst” beschouwt. Hij zegt: “Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste” (Filippenzen 1:23, HSV).

Omdat Jezus is opgestaan, hoeven Christenen niet meer bang te zijn voor de dood. Die is overwonnen door de Levende, en alle gelovigen zullen met Hem opgewekt worden.

Bevrijd uit de macht van satan

Vooraf lezen: Handelingen 26 vers 16 tot 18, Kolossenzen 1 vers 9 tot 23 & Mattheus 12 vers 28 en 29
Toen Adam en Eva luisterden naar satans leugens en tegen God in opstand kwamen, onderwierpen ze zichzelf aan satans macht. Ze kozen hem als hun koning, in plaats van God. Vanaf dat moment zijn alle mensen slaaf van “de macht van de duisternis” die beheerst wordt door satan en zijn dienaren. We zitten verstrikt in de leugens van “de oude slang … die de hele wereld misleidt” (Openbaring 12:9) en we kunnen onszelf niet bevrijden. Hij heeft ons verblind voor de waarheid. Hij heeft mensen in zijn greep en verleidt hen tot een leven dat tegen Gods wil ingaat (zie Efeze 1:1-2). Daarom noemt Jezus satan “de vorst van deze wereld” (Johannes 14:30).

Het goede nieuws is echter dat Jezus Christus satan heeft overwonnen. Hij was zonder zonde en daarom had satan Hem niet in zijn greep. Toen satan Jezus probeerde te verleiden om hem te aanbidden in ruil voor alle koninkrijken van de wereld, gaf Jezus niet toe. Hij was niet aan satans macht onderworpen.

Integendeel, Jezus’ reddingswerk heeft satans macht over gelovigen gebroken. Hij bevrijdt Zijn kinderen uit de macht van de duisternis en brengt hen over naar Zijn eigen Koninkrijk van vrijheid en vrede.

Wie is jouw koning?

Bevrijd uit de macht van de zonde

Vooraf lezen: Johannes 8 vers 31 tot 36 & Romeinen 6 vers 1 tot 14
Zelfs als we het gevoel hebben dat we onze eigen keuzes maken, kunnen we van nature niet rechtvaardig en zondeloos leven. Onze wil is door de zonde aangetast, en daarom is er “niemand die goeddoet, zelfs niet één” (Psalm 14:3; 53:4). We zijn verslaafd aan zonde en we hebben Jezus nodig om ons uit haar macht te bevrijden.

Jezus werd gekruisigd en stond op uit de dood. De apostel Paulus gebruikt dezelfde woorden om uit te leggen wat er gebeurt als we tot geloof komen: ons “oude zelf” wordt gekruisigd met Jezus en we worden met Hem opgewekt om een nieuw leven te gaan leiden.

De macht van de zonde is dus gebroken op het moment dat we tot geloof komen, maar het duurt een heel leven om onszelf er helemaal aan te ontworstelen. Paulus wist dit uit ervaring en schreef over zijn worstelingen: “Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. … Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik” (Romeinen 7:15-19, HSV).

Toch is de situatie niet uitzichtloos. Uiteindelijk zullen we volledig van de zonde bevrijd worden. Dankzij Jezus!

Benieuwd naar meer? Klik hier voor het vervolg.

Opslaan op Pinterest:

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge

Prev Post

10x gedachtes bij ''Een huis vol''

25 augustus 2021